پروژه‌های اخیرکوشا اپوکسی

و نمونه کارهای دیگر

طرح‌هایکاغذ دیواری

شرکت چند منظوره کوشا کاران با نام تجاری کوشا اپوکسی در سال 1383 به منظور فعالیت های عمرانی و ساختمانی تاسیس گردید، به دنبال تغییرات و مدرنیته شدن بحث دکوراتیو و دکوراسیون داخلی بر خود واحب دانستیم تا به پای دیگر عزیزان همکار حرکتی رو به جلو داشته باشیم، و امروز با افتخار اعلام میداریم که با بیش از یکصد هزار متر کار اجرایی در کشور پاسخگوی شما عزیزان در اجرای پروژه های شخصی و یا دولتی هستیم.

دسته بندی ها:همه